Giá Tốt nhất Năm 2016 / 100+ Cửa hàng Trực tuyến / Chiết khấu Đặc biệt Tốt nhất
Chia sẻ | Ngôn ngữ : | en | vi

Chính sách Riêng tư

Tại PriceCart , chúng tôi trân trọng các khách hàng của mình và cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn cũng như bảo vệ thông tin về bạn mà chúng tôi nhận được và lưu giữ. Chúng tôi không bán thông tin về bạn cho người khác. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin khi được pháp luật cho phép rõ ràng.

Do đó, bạn không cần thông báo bảo chúng tôi không chia sẻ thông tin về bạn, bởi chúng tôi đã chọn giới hạn điều này cho bạn. Thông báo này sẽ giúp bạn hiểu được chúng tôi thu thập những thông tin nào, chúng tôi sử dụng chúng như thế nào và các cách mà chúng tôi sử dụng để duy trì sự riêng tư của bạn và sự bảo mật của thông tin cá nhân về bạn.

Thông tin mà Chúng tôi Thu thập

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin về bạn từ nhiều nguồn khác nhau. Số lượng và tính chất của thông tin được thu thập và sử dụng sẽ khác nhau giữa các giao dịch bởi : Thông tin từ bạn - Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi trên các đơn đăng ký, các biểu mẫu khác và bằng cách cách khác, chẳng hạn như tên, ID email và số liên hệ. Chúng tôi có thể thu thập “Thông tin Không Cá nhân” – thông tin mà có thể được sử dụng để nhận dạng bạn –– thông – qua Cookie, ngay cả khi bạn chưa đăng ký với hoặc cung cấp bất cứ Thông tin Cá nhân nào cho PriceCart.

Chia sẻ Thông tin với Công ty Liên kết

Chúng tôi có thể tiết lộ với các công ty liên kết của chúng tôi tất cả thông tin mà chúng tôi đã thu thập về bạn như được mô tả bên trên. Các công ty liên kết của chúng tôi có thể là các nhà cung cấp dịch vụ tài chính, hoạt động xúc tiến như công ty cho thuê, công ty bảo hiểm và công ty xử lý thanh toán và các công ty phi tài chính như cơ sở sửa chữa ô-tô và công ty xử lý dữ liệu. Việc chia sẻ này cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ ưu việt, đảm bảo sự sẵn có của nhiều loại sản phẩm hơn và điều hành việc kinh doanh của chúng tôi cho có hiệu quả hơn. Chúng tôi không chia sẻ thông tin với các bên thứ ba không liên kết. Nếu áp dụng, chúng tôi xin bảo lưu các giới hạn và hạn chế mà pháp luật quy định đối với việc chia sẻ một số loại thông tin nhất định với các bên liên kết của chúng tôi. Google, với tư cách là một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie cho mục đích quảng cáo trên trang web của bạn. Việc Google sử dụng cookie DART cho phép họ gửi quảng cáo tới người dùng của bạn dựa trên việc họ truy cập trang web của bạn và các trang web khác trên Internet. Người dùng có thể chọn không cho sử dụng cookie DART bằng cách truy cập Google ad và chính sách riêng tư mạng nội dung.

Tôi có những Lựa chọn nào?

Hầu hết các phần mềm trình duyệt đều có thể được đặt để từ chối các Cookie, và bạn có thể chọn không cho phép một vài Máy chủ Quảng cáo sử dụng Cookie bằng cách truy cập trang chọn không tham gia cổng mạng Sáng kiến Quảng cáo Mạng.

Sử dụng Lịch sử Duyệt của Trang web

Với việc sử dụng trang web PriceCart, bạn đồng ý với việc thu thập, lưu trữ và sử dụng lịch sử duyệt của mình trên trang web này. Chúng tôi chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba đáng tin cậy và họ sẽ chỉ sử dụng thông tin để hiển thị với bạn các thông tin marketing mà bạn quan tâm. Mặc dù không có Thông tin Có thể Xác định Cá nhân nào được chia sẻ, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn đối với việc tiết lộ minh bạch này. Ngoài ra, chúng tôi tôn trọng quyền chọn không tham gia của bạn. Nếu bạn muốn chọn không tham gia chương trình này, xin hãy nhấp vào liên kết bên dưới và chọn tùy chọn thích hợp trên trang đích mở ra ––
Trang Chọn Không Tham gia, đồng thời thiết lập các phần mềm trình duyệt của bạn để từ chối cookie từ bên thứ ba. Bên cạnh đó, bạn có thể chọn không tham gia một vài chương trình tương tự bằng cách truy cập trang chọn không tham gia cổng mạng Sáng kiến Quảng cáo Mạng.

PriceCart có sử dụng “cookie” trên các trang web của mình không?

PriceCart sử dụng “cookie” trên một số trang web. Cookie là một mẩu dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của một khách truy cập nhưng không chứa bất cứ thông tin cá nhân nào. Cookie tăng cường trải nghiệm của khách truy cập bằng cách giúp họ không phải đăng nhập hoặc cung cấp thông tin mỗi khi họ truy cập lại trang web của PriceCart và bằng cách tùy chỉnh nội dung dựa trên sở thích của khách truy cập. Khách truy cập có thể cấu hình trình duyệt của họ để từ chối hoặc được thông báo khi một trang web đang cố gắng gửi một cookie, mặc dù một số trang thương mại điện tử của PriceCart sẽ không hoạt động bình thường nếu không chấp nhận cookie. Các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm Google, sử dụng cookie để hiển thị quảng cáo tới khách truy cập trang web dựa trên các lần truy cập trang web trước đó của khách truy cập. PriceCartcũng sử dụng thông tin nhân khẩu được thu thập qua các báo cáo Nhân khẩu & Sở thích của Google Analytics để hiểu hơn về khách truy cập trang web của chúng tôi, để chúng tôi có thể điều chỉnh nội dung phù hợp cho họ, đồng thời cũng theo dõi sự thành công của chúng tôi trong việc tiếp cận được lực lượng dân số mới. Những khách truy cập muốn chọn không cho Google sử dụng cookie theo những cách như vậy có thể truy cập trang chọn không tham gia quảng cáo của Google. PriceCart cũng sử dụng cookie để quản lý các trang web của mình, theo dõi sự di chuyển của khách truy cập và thu thập thông tin nhân khẩu rộng hơn để dùng cho mục đích tổng hợp.
Feedback