Giá Tốt nhất Năm 2016 / 100+ Cửa hàng Trực tuyến / Chiết khấu Đặc biệt Tốt nhất
Chia sẻ | Ngôn ngữ : | en | vi

Điều khoản và Điều kiện

Chào mừng bạn đến PriceCartvn để tìm hiểu về Giá. Cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng bạn có một trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng trang web của chúng tôi và thời gian quý báu của bạn đã được sử dụng một cách có ý nghĩa. Với việc sử dụng trang web, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau trong thỏa thuận. Xin hãy lưu ý rằng trong trường hợp thỏa thuận này có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải thay đổi trực tuyến trên trang web. Chúng tôi khuyến khích bạn nên thường xuyên theo dõi trang web xem có những thay đổi như vậy không. Đây là tài liệu pháp lý và ràng buộc giữa bạn và Girnar Software Pvt. Ltd. (www.girnarsoft.com ).

Tài liệu này là bản ghi điện tử về các điều khoản của Bộ luật Công nghệ Thông tin năm 2000 và các quy định áp dụng và sửa đổi theo Bộ luật, liên quan tới hồ sơ điện tử trong các điều luật khác nhau, được sửa đổi bởi Bộ luật Công nghệ Thông tin năm 2000. Bản ghi điện tử này được khởi tạo bởi một hệ thống máy tính và không yêu cầu bất cứ chữ ký vật lý hay chữ ký số nào.

Tài liệu này là bản ghi điện tử về các điều khoản của Bộ luật Công nghệ Thông tin năm 2000 và các quy định áp dụng và sửa đổi theo Bộ luật, liên quan tới hồ sơ điện tử trong các điều luật khác nhau, được sửa đổi bởi Bộ luật Công nghệ Thông tin năm 2000. Bản ghi điện tử này được khởi tạo bởi một hệ thống máy tính và không yêu cầu bất cứ chữ ký vật lý hay chữ ký số nào. Tài liệu này được xuất bản theo các quy định tại Quy tắc 3 (1) của Bộ Quy tắc Công nghệ Thông tin năm 2011 (hướng dẫn cho Bên trung gian), trong đó yêu cầu phải công khai quy tắc và quy định, chính sách riêng tư và Điều khoản Sử dụng để truy cập và sử dụng trang web www.PriceCart.vn

Quan trọng

Thông tin được cung cấp trên trang web này bao gồm, nhưng không giới hạn, các dịch vụ được cung cấp bởi Girnar Software Pvt. Ltd. ("PriceCart"), và không đưa ra bất cứ lời khuyên, chứng nhận, bảo đảm hay bảo lãnh nào về Nội dung (được định nghĩa ở bên dưới) liên quan tới dịch vụ mà PriceCart cung cấp trên trang này. Girnar Software Pvt. Ltd. sẽ được gọi là PriceCarttrong phần còn lại của tài liệu.

Điều khoản Sử dụng

Việc sử dụng Trang web này và Nội dung trong đây được điều chỉnh bởi Điều khoản Sử dụng này ("Thỏa thuận"). Khi bạn sử dụng Trang web này, bạn thừa nhận rằng mình đã đọc Thỏa thuận này và rằng bạn chấp nhận và sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận và các điều khoản đó có thể được sửa đổi trong từng thời kỳ.

1. Mục đích

1.1 PriceCartsẽ cung cấp dịch vụ để nghiên cứu về các ngành hàng khác nhau của Ấn Độ. PriceCart không tuyên bố rằng dữ liệu là chính xác hay tuyên bố về khả năng áp dụng của thông tin vào bất cứ tình huống cụ thể nào.

1.2 PriceCart cũng có thể cho phép người dùng có khả năng gửi SMS tới người gọi hàng đầu của người dùng hoặc gửi email tới bạn bè của người dùng để báo cho họ biết về dịch vụ.

1.3 Trang web có thể cung cấp các Tính năng nhất định (“Trang web” và “Tính năng” được định nghĩa ở Mục 2) để cho phép gửi/nhận lời mời/tin nhắn mời chào/nhắc nhở tới những danh bạ mà bạn đã gửi thông tin và cho phép cụ thể để chúng tôi sử dụng theo yêu cầu ở phần Tính năng riêng. Sau khi một Tính năng như vậy được chọn và được bạn cho phép, bạn phải đồng ý cụ thể rằng Tính năng sẽ cho phép gửi một tin nhắn nhanh và tối đa 3 nhắc nhở.

2. Định nghĩa

2.1 ''Nội dung' hoặc "các Nội dung" sẽ có nghĩa là bất kỳ và tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, nhạc, âm thanh, ảnh chụp, đồ họa, video, tin nhắn, tài liệu, tin tức, thông báo, bài báo, hợp đồng, biểu mẫu, hồ sơ hoặc các tài liệu và thông tin khác mà có thể được xem hoặc tải xuống trên hoặc thông qua Trang web này. Nội dung cũng sẽ bao gồm bất cứ emai, tin nhắn, thẻ điện tử hay bất cứ thông tin nào khác được một người dùng cung cấp và được PriceCart hiển thị trên Trang web.

2.2 "Tính năng" hoặc "các Tính năng": "Tính năng" có thể bao gồm bất cứ dịch vụ tương tác, gia tăng giá trị hay tính năng bổ sung khác, được giới thiệu trên Trang web.

2.3 "Trang web" sẽ có nghĩa là trang internet được nhận biết chung bằng URL www.PriceCart.vn và tất cả các trang được liên kết với URL đó, được đăng tải và điều hành bởi PriceCart hoặc các đại lý của mình.

3. Tuyên bố và Bảo đảm

3.1 PriceCart hay bất cứ bên liên kết, hội viên hay nhân viên nào của họ sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về các tổn thất hoặc thiệt hại mà có thể phát sinh đối với bất cứ người nào do sai sót vô ý trong thông tin có trên Trang web này. Thông tin từ hoặc thông qua Trang web này được cung cấp "nguyên trạng" và tất cả bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, dưới bất cứ hình thức nào, về bất cứ vấn đề nào liên quan tới Trang web hoặc Nội dung bao gồm, không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về tính có thể mua bán được, sự phù hợp cho một mục đích nào đó, và việc không xâm phạm đều được miễn trừ.

3.2 PriceCart và các bên liên kết và hội viên của mình sẽ không chịu trách nhiệm, vào bất cứ lúc nào, về việc không thực hiện, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xóa, khuyết tật, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền tin, vi-rút máy tính, sự cố đường dây liên lạc, ăn cắp hoặc phá hoại hoặc truy cập trái phép, thay đổi, hoặc sử dụng thông tin có trên Trang web. Không có tuyên bố, bảo đảm hay bảo lãnh nào về độ chính xác, thỏa đáng, tin cậy, hoàn chỉnh, phù hợp hoặc khả năng áp dụng của các thông tin đối với một tình huống cụ thể.

4. Hành vi của Bạn

4.1 Bạn có thể đăng tải các đánh giá hoặc nhận xét của mình; và nộp các gợi ý, ý kiến, câu hỏi hoặc các thông tin khác, miễn là Nội dung không bất hợp pháp, lừa gạt, đe dọa, bôi nhọ, xâm phạm riêng tư, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hay gây tổn hại cho các bên thứ ba hoặc có thể bị phản đối và không bao gồm hay chứa vi-rút phần mềm, chiến dịch chính trị, mời chào thương mại, thư liên hoàn, thư gửi hàng loạt hay bất cứ hình thức "tin rác" nào. Bạn sẽ không được sử dụng địa chỉ email giả, mạo danh bất kỳ người hay đối tượng nào, hoặc gây hiểu lầm về nguồn gốc của Nội dung. Tuy nhiên, bạn thừa nhận rằng PriceCartkhông sàng lọc trước Nội dung, nhưng pricecart_vn và bên được ủy nhiệm của PriceCartsẽ có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ), bằng sự suy xét của mình, chấp nhận, từ chối, di chuyển, loại bỏ bất cứ Nội dung nào có sẵn thông qua Trang web.

4.2 Bạn hiểu rằng tất cả Nội dung dù được công khai đăng tải hay gửi riêng tư, đều hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người khởi tạo Nội dung đó. Điều này có nghĩa rằng bạn chứ không phải PriceCart sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung mà bạn đã cung cấp cho PriceCart để tải lên, đăng, gửi hay cung cấp thông qua Trang web

4.3 Bạn rõ ràng đồng ý sẽ không sử dụng Trang web để: (i) làm hại người dùng nào bằng bất cứ cách nào dù trực tiếp hay gián tiếp; (ii) giả mạo tiêu đề đầu hay thao túc thông tin nhận dạng để che dấu nguồn gốc của bất cứ Nội dung nào được gửi qua Trang web; (iii) gián đoạn luồng hội thoại bình thường, khiến màn hình "cuộn" nhanh hơn mức mà các người dùng khác của Trang web có thể gõ, hoặc cư xử theo cách ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng tham gia trao đổi thời gian thực của người khác hoặc "nhìn trộm" hoặc quấy rối người dùng khác bằng bất cứ cách nào; (iv) can thiệp hoặc gián đoạn Trang web hay máy chủ hoặc mạng kết nối với Trang web, hoặc không tuân thủ bất cứ yêu cầu, quy trình, chính sách hay quy định nào của các mạng được kết nối với Trang web; (v) đăng tải hoặc gửi bất cứ tài liệu nào được coi là vi phạm tên, dịch vụ hoặc Nội dung liên quan tới hoặc được cung cấp bởi PriceCart ; (vi) cố ý hoặc vô ý vi phạm bất cứ điều luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hay quốc tế nào áp dụng.

4.4 Bạn rõ ràng tuyên bố và bảo đảm rằng: (i) bạn có khả năng sử dụng Trang web này theo tất cả điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này liên quan tới việc truy cập và sử dụng Trang web và các dịch vụ được cung cấp trong Trang web; và (ii) tất cả thông tin mà bạn cung cấp trong bất cứ thư từ liên lạc nào hoặc bất cứ tài liệu nào khác cho PriceCart đều đúng, cập nhật, hoàn chỉnh và chính xác. Bạn rõ ràng đồng ý rằng điều khoản này sẽ vẫn áp dụng khi chấm dứt Thỏa thuận này.

5. Liên kết tới Trang web khác

Trang web này có thể chứa siêu liên kết tới các trang web do các bên không phải là PriceCart điều hành. Việc gắn siêu liên kết tới các trang web như vậy không hàm ý rằng PriceCart chứng nhận hay bảo lãnh cho các trang web đó hay có bất cứ mối liên hệ nào với các bên điều hành trang web. PriceCart hoặc các bên liên kết, hội viên hoặc nhân viên của mình không đưa ra bất cứ đánh giá hay bảo đảm nào về tính xác thực hay chính xác trong nội dung của các dịch vụ hoặc trang khác mà có liên kết như vậy. Liên kết tới một dịch vụ hoặc trang khác không phải là sự bảo lãnh cho bất cứ sản phẩm hay dịch vụ nào trên trang đó hoặc Trang web. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất cứ hoặc tất cả hệ quả phát sinh từ việc bạn sử dụng các siêu liên kết tới trang web như vậy.

6. Sở hữu Trí tuệ

Tất cả văn bản, đồ họa, âm thanh, thiết kế và các công trình khác trên Trang web đều là nội dung có bản quyền của PriceCarttrừ khi có thông báo khác. Nội dung trên Trang web chỉ dùng cho cá nhân. Bất cứ thay đổi nào về tài liệu hoặc việc sử dụng tài liệu trong Trang web cho bất cứ mục đích thương mại nào đều vi phạm bản quyền của PriceCart và/hoặc các bên liên kết hoặc hội viên của họ hoặc của các nhà cung cấp thông tin bên thứ ba của họ. Nội dung có sẵn trên Trang web sẽ không được chép, tái tạo, đăng tải lại, tải lên, đăng, gửi hay phân phối bằng bất kỳ cách nào khi chưa có sự cho phép trước của PriceCart. Tất cả trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất cứ thiệt hại nào gây ra bởi việc tải xuống bất cứ dữ liệu nào đều được miễn trừ.

7.Giấy phép và Truy cập Trang web

7.1 PriceCarttrao cho bạn một “giấy phép giới hạn không độc quyền” để truy cập và sử dụng riêng (phi thương mại) Trang web này vào mục đích lấy thông tin và không được sửa đổi toàn bộ hay bất cứ phần nào của Trang web.

7.2 Giấy phép sẽ không bao gồm: (i) bán lại hay sử dụng thương mại đối với Trang web này hoặc Nội dung của Trang web; hoặc (ii) sử dụng phái sinh đối với Trang web này hoặc Nội dung của Trang web.

7.3 Bạn, các đối tác, nhân viên, đại lý của bạn hay bất cứ người nào khác liên kết với bạn, cá nhân hay tổ chức, đều không được, dù có hay không có bồi thường, biên soạn bất cứ tác phẩm phái sinh nào từ, hay bán, cho thuê, cấp phép, email, tái tạo, sao chép, chép, bán lại, đăng lại, gửi hay phân phối hoặc khai thác vào bất cứ mục đích thương mại nào thông qua bất cứ phương tiện nào, hiện đã biết hoặc chưa biết, bất cứ Nội dung nào từ Trang web này cho bất cứ đối tượng hay cá nhân nào khác. Không Nội dung hay thông tin nào trên Trang web có thể được tái tạo dưới bất cứ hình thức nào hoặc kết hợp vào bất cứ trang web internet nào hay bất cứ hệ thống truy xuất thông tin nào khác, dù là điện tử hay cơ học. Khi bạn sử dụng Trang web này, có một điều kiện đó là bạn không được hạn chế hay ngăn chặn bất cứ người dùng nào khác trong việc sử dụng Trang web này.

7.4 Bạn sẽ không được đóng khung hay sử dụng các kỹ thuật đóng khung để đính kèm bất cứ nhãn hiệu thương mại, logo hay thông tin sở hữu riêng khác (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang hoặc biểu mẫu) của PriceCart và/hoặc các bên liên kết của chúng tôi khi chưa có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của PriceCart. Bạn không được sử dụng bất cứ thẻ meta hay bất cứ "văn bản ẩn" nào khác sử dụng tên hoặc nhãn hiệu thương mại PriceCart™ khi chưa có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của PriceCart. Bất cứ trường hợp sử dụng trái phép nào đều chấm dứt sự cho phép và giấy phép được PriceCart trao theo Thỏa thuận này cho bạn.

8.Sửa đổi trên Trang web

8.1 PriceCart bảo lưu quyền sửa đổi, tạm dừng/hủy bỏ hoặc ngừng bất cứ hoặc tất cả các phần, hoặc dịch vụ vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. PriceCart bảo lưu quyền sửa đổi và thay đổi trong các thông tin có trên Trang web mà không cần thông báo. Bạn đồng ý rằng PriceCart sẽ không chịu trách nhiệm trước bạn hay trước bất cứ bên thứ ba nào về việc sửa đổi, tạm dừng hoặc ngừng Trang web.

8.2 Bạn rõ ràng đồng ý rằng bạn sẽ tự chịu rủi ro khi sử dụng bất cứ thông tin nào được cung cấp trên Trang web. Chúng tôi xin khuyên bạn hãy đưa ra các truy vấn và sử dụng các thông tin được cung cấp trên Trang web một cách thích hợp.

8.3 Trong từng thời kỳ, PriceCart có thể bổ sung điều khoản sử dụng của mình với các điều khoản bổ sung liên quan tới nội dung cụ thể (điều khoản bổ sung). Các điều khoản bổ sung đó được kết hợp vào Điều khoản Sử dụng này bằng cách tham chiếu.

9. Tùy chọn Đăng nhập

Đăng nhập của Thành viên PriceCart (nếu có) là sự tham chiếu của Thành viên PriceCart được đăng ký duy nhất. PriceCart bảo lưu quyền ngừng Đăng nhập của thành viên khi có vi phạm Thỏa thuận này hay bất cứ "Quy tắc Ứng xử" nào được PriceCart đặt ra. PriceCart bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn truy cập vào bất cứ Nội dung hay phần nào của Trang web hoặc chấm dứt truy cập trang web nếu điều khoản sử dụng không được tuân thủ hoặc bị làm trái hoặc có bất cứ vi phạm nào về bản quyền, nhãn hiệu thương mại hoặc quyền sở hữu khác.

10. Thông báo Miễn trừ

PriceCart không đưa ra tuyên bố hay bảo đảm về nội dung của Trang web này và PriceCart không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ về bất cứ lỗi hay thiếu sót nào trong nội dung trên Trang web. Nội dung được cung cấp "NGUYÊN TRẠNG" và không có bất cứ bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về tính có thể mua bán được, sự phù hợp cho một mục đích nào đó, và việc không xâm phạm. PriceCart cũng không đưa ra tuyên bố hay bảo đảm rằng bất cứ tệp tin, liên kết hay con trỏ nào có sẵn thông qua trang web này sẽ không chứa vi-rút hay các mã khác có tài nguyên nhiễm độc hoặc có tính phá hoại. Trong chừng mực tối đa được cho phép theo luật áp dụng, PriceCart miễn trừ tất cả Bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý. PriceCart không bảo đảm rằng (i) thông tin sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn, (ii) trang web sẽ không bị gián đoạn, bảo mật kịp thời, hoặc không có lỗi, (iii) kết quả có thể thu thập được từ việc sử dụng trang web sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy, (iv) chất lượng của bất cứ thông tin nào mà bạn có được thông qua trang web sẽ đáp ứng kỳ vọng của bạn, và (v) bất cứ lỗi nào trong phần mềm sẽ đều được khắc phục. Bất cứ tài liệu, nội dung hoặc thông tin nào được tải xuống hoặc thu thập từ trang web đều tuân theo thỏa thuận này và được thực hiện theo suy xét và rủi ro của chính bạn và bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của mình hoặc mất dữ liệu phát sinh từ việc tải xuống bất cứ tài liệu nào như vậy. PriceCart không chịu trách nhiệm về tính xác thực của dữ liệu đó. Không giới hạn nội dung nêu trên, trong mọi hoàn cảnh, PriceCart sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ hay không thực hiện phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ thiên tai, thế lực, hoặc nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của mình, bao gồm, không giới hạn, sự cố Internet, sự cố thiết bị máy tính, sự cố thiết bị viễn thông, sự cố thiết bị khác, sự cố nguồn điện, đình công, bãi công, bạo loạn, nổi loạn, rối loạn dân sự, tình trạng thiếu lao động hoặc nguyên vật liệu, hỏa hoạn, lũ lụt, bão, cháy nổ, thiên tai, chiến tranh, hành động của chính phủ, lệnh của tòa án hoặc trọng tài trong nước hoặc nước ngoài, bên thứ ba không thực hiện, hoặc tổn thất hoặc biến động nhiệt, ánh sáng hoặc điều hòa không khí.

11. Giới hạn Trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, PriceCart và các bên liên kết, nhân viên, đại lý hoặc tư vấn của mình sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại mang tính gián tiếp, ngẫu nhiên hay hệ quả nào như, nhưng không giới hạn, mất thông tin kinh doanh, mất giá trị thương hiệu, gián đoạn kinh doanh hoặc mất lợi nhuận hoặc lợi ích dự kiến do việc sử dụng trang web hay bất cứ phần nào hoặc toàn bộ nội dung hoặc phát sinh từ bất cứ vi phạm bảo đảm nào ngay cả khi PriceCart hoặc các bên liên kết, nhân viên, đại lý hoặc tư vấn của mình đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại như vậy. Giới hạn trách nhiệm đó sẽ áp dụng dù thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng hoặc lạm dụng hay dựa vào thông tin của PriceCart, từ việc không có khả năng sử dụng thông tin của PriceCart hay từ việc gián đoạn, tạm dừng, hoặc chấm dứt truy cập nội dung hoặc trang web (bao gồm thiệt hại do bên thứ ba chịu). Giới hạn này cũng sẽ áp dụng, không giới hạn, với chi phí mua sắm nội dung thay thế, mất giá trị thương hiệu, mất lợi nhuận hoặc mất dữ liệu. Giới hạn như vậy sẽ cũng áp dụng đối với việc thực hiện hoặc không thực hiện của PriceCart hay bất cứ thông tin nào xuất hiện trên, hoặc được liên kết hoặc liên quan bằng bất cứ cách nào với Trang web được cung cấp theo đó. Giới hạn như vậy sẽ áp dụng bất kể việc không đạt được mục đích căn bản của bất cứ biện pháp khắc phục hạn chế nào và trong chừng mực tối đa được pháp luật cho phép.

12. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và bảo đảm PriceCart và các đơn vị thành viên, bên liên kết, quản lý, đại lý và nhân viên của mình không chịu thiệt hại do bất cứ yêu cầu hay đòi hỏi nào, bao gồm phí luật sư hợp lý, do bất cứ bên thứ ba nào thanh toán do hoặc phát sinh từ Nội dung bạn gửi, email, truyền hoặc cung cấp thông qua Trang web, việc bạn sử dụng Trang web, kết nối với Trang web, vi phạm Thỏa thuận này hoặc vi phạm bất cứ quyền nào của một người dùng khác trên Trang web

13. Xác nhận

Thông báo miễn trừ và trách nhiệm giới hạn của PriceCart như được nêu trong Thỏa thuận này là các yếu tố căn bản làm cơ sở đàm phán cho Nội dung và việc truy cập Trang web. Bạn đồng ý rằng PriceCart sẽ không thể cung cấp Nội dung hay Trang web dựa trên cơ sở hiện tại nếu không có các giới hạn như vậy. Điều khoản này sẽ vẫn áp dụng khi chấm dứt Thỏa thuận này.

14. Nhắc nhở Đặc biệt đối với Sử dụng Quốc tế

Thừa nhận tính chất toàn cầu của internet, bạn đồng ý tuân thủ tất cả quy tắc trong nước liên quan tới ứng xử trực tuyến. Cụ thể, bạn đồng ý tuân thủ tất cả luật áp dụng liên quan tới truyền gửi dữ liệu kỹ thuật được xuất từ quốc gia nơi bạn cư trú.

15. Hiệu lực riêng phần

Bất cứ quy định nào của Thỏa thuận này mà không hợp lệ, bị nghiêm cấm hoặc không thể thi hành ở bất cứ lãnh thổ tài phán nào sẽ: (i) không có hiệu lực ở lãnh thổ tài phán đó trong chừng mực tính không hợp lệ, nghiêm cấm hoặc không thể thi hành được; (ii) không vô hiệu các quy định còn lại của Thỏa thuận này; và (iii) không ảnh hưởng tới giá trị pháp lý của quy định đó ở bất cứ lãnh thổ pháp lý nào khác.

16. Luật Điều chỉnh và Trọng tài

Tất cả quy trình pháp lý sẽ tuân theo quyền xét xử của các tòa án ở Bangalore, Ấn Độ và sẽ được điều chỉnh và hiểu theo pháp luật của Ấn Độ và bạn đồng ý giải quyết tranh chấp theo Luật Trọng tài và Hòa giải năm 1996. Địa điểm xét xử trọng tài sẽ nằm tại Bangalore, Ấn Độ.

17. Mối quan hệ

Thỏa thuận này hoặc việc bạn sử dụng Trang web này không cấu thành bất cứ quan hệ liên doanh, hợp danh, tuyển dụng hay đại lý nào giữa bạn và PriceCart.

18. Tuân thủ Pháp luật

Tất cả đối tượng giao dịch trên trang web của PriceCart đều được thông báo phải tuân thủ luật ap dụng bao gồm nhưng không giới hạn Luật Quản lý Ngoại hối năm 1999 và các quy tắc được đưa ra và thông báo được phát hành theo luật đó và Hướng dẫn về Kiểm soát Ngoại hối được Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ ban hành trong từng thời kỳ, Luật Hải quan, Luật Thông tin và Công nghệ năm 2000 được sửa đổi bởi Luật Công nghệ Thông tin năm 2008 (Sửa đổi), Luật Chống Rửa Tiền năm 2002 và các quy tắc được đưa ra theo đó, Luật Quy định Đóng góp của Nước ngoài năm 1976 và các quy tắc được đưa ra theo đó, Luật Thuế Thu nhập năm 1961 và các quy tắc được đưa ra theo đó, Chính sách Xuất Nhập khẩu của chính phủ Ấn Độ) được áp dụng với họ và sửa đổi có liên quan trong từng thời kỳ.

Feedback